Skip to content

De Academie in coronatijd

Jaarbericht 2020

Voorwoord

In het jaarbericht 2020 wordt volop stilgestaan bij de implicaties die COVID-19 heeft gehad op onze onderwijsactiviteiten, onze studenten en cursisten én onze medewerkers. In een opgenomen tijdlijn is dit goed terug te lezen. Hiernaast bevat dit jaarbericht algemene informatie over de Academie voor Ambulancezorg en de behaalde resultaten.

In het eerste kwartaal van 2020 bereikte COVID-19 Nederland. Dit heeft een enorme impact gehad op de samenleving. Na de eerste golf in het voorjaar en de tweede golf in het najaar zijn we nog ongewis of en in welke mate een derde golf ons in 2021 zal treffen.

Vanuit de overheid zijn eind maart 2020 voorzorgsmaatregelen getroffen om te trachten de kans op besmetting met het Covid-19 virus te beperken. Voor de Academie hield dit in dat alle onderwijsactiviteiten werden opgeschort. Begin juni konden we weer gedoseerd met de nodige veiligheidsvoorschriften de initiële opleidingen starten en later ook de assessments en bij- en nascholingen.

Met heel veel inzet en flexibiliteit van onze medewerkers hebben we vanaf september een inhaalprogramma weten op te stellen om de opleidingsvertraging voor onze studenten zoveel mogelijk te beperken. Ook de regionale ambulancezorg voorzieningen (RAV’s) hebben hier zelf een belangrijke rol in vervuld door flexibel om te gaan met lesdagen en praktijkbeoefening.

Naast deze grote inspanningen hebben onze medewerkers ook nog kans gezien nieuwe opleidingen voor laag- en middencomplexe ambulancezorg operationeel te maken en ontwikkelingen op het gebied van bij- en nascholingen door te laten gaan.

Door gebruik te maken van de NOW-regelingen vanuit de overheid hebben we de financiële schade als gevolg van het niet, tot het later pas door kunnen doorgaan van onze opleidingen, weten te beperken.

Helaas hebben we meerdere evenementen die voor 2020 gepland stonden in verband met het tienjarig bestaan van de Academie, moeten doorschuiven naar een later moment. Ook kon de tweejaarlijkse Ambulance Challenge helaas niet door gaan.

In 2020 zijn Jurgen Grobbée en Ernie de Deckere toegetreden tot het bestuur van de Academie.

Met de grote betrokkenheid, deskundigheid en inzet van onze medewerkers is 2020 toch zeker succesvol geweest en hebben we vertrouwen in het komende jaar.

René Ton
voorzitter bestuur