Skip to content

Jaarbericht 2021

Jaarbericht 2021

Voorwoord

Helaas heeft de COVID pandemie ook in 2021 invloed op de dagelijkse gang van zaken bij de Academie voor Ambulancezorg gehad. Wij hebben dan ook wederom veel aandacht moeten besteden aan de veiligheid van onze medewerkers en cursisten en hebben hiervoor passende preventieve maatregelen getroffen.

In een buitengewoon goede samenwerking met onze klanten hebben wij gezamenlijk kunnen bereiken dat de opleidingen gecontinueerd konden worden en voor een belangrijk deel ook de bij-en nascholingen en de landelijke assessments. 

Hiernaast zijn wij doorgegaan met het nog verder verbeteren van het bestaande onderwijs en het ontwikkelen van nieuwe bij- en nascholingen. Tevens heeft de ontwikkeling van de Entrustable Professional Activities (EPA’s) voor de ambulancezorg, voortkomend uit het landelijke CZO Flex Level project, de nodigde aandacht gekregen.

Wij zijn zeer content dat wij het grote aantal van 565 nieuwe ambulancezorgprofessionals hebben mogen opleiden voor de sector ambulancezorg. De mooie cursistenwaardering van 8,1 sterkt ons in het vertrouwen dat wij een goede kwaliteit van opleidingen leveren met zeer betrokken docenten en een goed ingerichte ondersteunende organisatie.

Wij danken onze medewerkers voor de uitstekende prestaties die zij met elkaar hebben neergezet in dit tweede lastige COVID-jaar.    

Jurgen Grobbée
voorzitter bestuur